Wettelijke eisen

De spoorbranche kent vele spelers. Het vervoerssysteem is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende marktpartijen op het gebied van vervoer, infra en materieel. Hun besluitvormingsprocessen worden gestuurd door onderlinge contracten en contracten met de overheid. De bewijsvoering dat daarbij aan (wettelijke) eisen is voldaan, moet transparant en traceerbaar zijn, en gestructureerd gedocumenteerd worden.

Sluitende bewijsvoering

Mosheuvel Advies helpt de klant complexe vraagstelling op het gebied van bewijsvoering te ontwarren, terug te brengen tot die aspecten waarvoor de klant verantwoordelijk is en een concrete aanpak te definiëren voor een sluitende bewijsvoering. Klanten ontvangen een ‘audit proof’ advies waardoor in- en extern draagvlak (en dus de kans op succes) aanmerkelijk toeneemt.

Mosheuvel Advies werkt voor:

Managers op het snijvlak van techniek en bedrijfsstrategie bij ProRail, Regionale Beheerders (BRU, SRA, SGH), regionale vervoerders (RET, HTM, GVB, Connexxion), Ingenieursbureaus, Adviesbureaus en Spooraannemers.