De Europese Unie beoogt het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU te bevorderen. Vervoer via spoor speelt daarin een centrale rol. De daarvoor opgestelde regelgeving heeft de verhoudingen in de spoorbranche echter ingrijpend gewijzigd. Daar waar eerst alleen de overheid verantwoordelijk was voor het functioneren van de spoorwegen, liggen de verantwoordelijkheden voor vervoer, infra en materieel momenteel bij verschillende marktpartijen. Het functioneren het vervoerssysteem is daardoor in grote mate afhankelijk geworden van de som der delen. Wettelijke eisen op het gebied van Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoud-baarheid en Veiligheid, zorgen ervoor dat partijen hun afspraken nakomen. De bewijsvoering dat aan deze wettelijke (RAMS) eisen is voldaan, moet transparant, traceerbaar en nauwkeurig gedocumenteerd zijn. Dit betekent een grote uitdaging voor betrokkenen in de spoorbranche.

Dienstverlening

Mosheuvel Advies helpt managers, adviseurs, aannemers en andere betrokkenen in de spoorbranche met het ontwarren van de hen opgelegde eisen. Hij brengt deze terug tot die aspecten waarvoor de klant verantwoordelijk is en definieert een concrete aanpak voor sluitende bewijsvoering richting stakeholders.

Achtergrond

Mosheuvel Advies combineert een brede technische kennis met tactisch en strategisch inzicht. Met meer dan 30 jaar ervaring- van ballast, via board room tot pluche- beschikt Jos Mosheuvel over unieke kennis en een groot netwerk in de branche. Hiermee komt hij snel en doeltreffend tot praktische en doelgerichte oplossingen